Κριτικές

Αριστερές εμπρόσθιες λειτουργίες του εγκεφάλου


Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαιρείται σε τέσσερα εξωτερικά τμήματα ή λοβούς: μετωπιαία, βρεγματική, ινιακή και χρονική. Η πρόσθετη ταξινόμηση του δεξιού και του αριστερού ημισφαιρίου διαιρεί τον εγκέφαλο στο μισό. Κάθε τμήμα του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της αριστερής εμπρόσθιας όψης, έχει συγκεκριμένη λειτουργία.

Μετωπικός λοβός

Ο μετωπικός λοβός είναι υπεύθυνος για τη λογική, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο των συναισθημάτων και την προσωπικότητα. Ένα τμήμα του αριστερού μετωπιαίου λοβού σας βοηθά να μετατρέψετε τις σκέψεις σε λέξεις.

Παριεστιαίος λοβός

Ο βρεγματικός λοβός ελέγχει τις αισθητικές αντιλήψεις, σας βοηθά να κατανοήσετε τα ακουστικά και τα οπτικά σήματα, συνδέοντάς τα με τη μνήμη σας και σας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσετε την προφορική και γραπτή γλώσσα.

Περιφερική περιοχή

Η μετωπιαία περιοχή είναι το τμήμα του εγκεφάλου όπου συναντώνται οι μετωπικοί και βρεγματικοί λοβοί.

Αριστερός οριζόντιος λοβός

Η αριστερή πλευρά του βρεγματικού λοβού ελέγχει την ικανότητα να γράφει, να κάνει τα μαθηματικά, να κατανοεί την προφορική και γραπτή γλώσσα και να αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα κανονικά.

Αριστερά Ενωτική Περιοχή

Η αριστερή μετωπιαία περιοχή είναι η μερίδα των αριστερών μετωπιαίων και βρεγματικών λοβών που επικαλύπτονται. Όταν η δραστηριότητα του εγκεφάλου υπάρχει ανάμεσα στους λοβούς, ονομάζεται "διαφωνία". Σύμφωνα με ένα πείραμα του Daniel Weissman του Πανεπιστημίου του Michigan, Ann Arbor, ένα δίκτυο ιστών κατά μήκος των άκρων των μετωπιαίων και βρεγματικών λοβών λειτουργεί προσοχή, λήψη αποφάσεων και νοημοσύνη, αναφέρουν οι New Scientist.